BOGATSZE PRZYKŁADY

Trudno krytykowi o bogatsze tu przykłady, właśnie dla­tego, że dzieło pt. Antropologia ekonomiczna cywilizacji europej- siciej nie zostało jeszcze napisane. Krytyk nie ma jednak wątpli­wości, że w dziele tym znajdzie się poświęcony tym sprawom roz- dział. A co najmniej: czy wolno ów monoekonomiczny charakter pracy w naszej cywilizacji przyjmować jako rzecz dowiedziona oczywistą? Jednym z elementów owego monoekonomicznego charak­teru pracy miałoby być dążenie do maksymalizacji zarobku. Autor rob; tu jeden wyjątek, przyznaje mianowicie, że „trudno jest twier­dzić, iżby pierwszym celem artysty była maksymalizacja zysku”. Ale czy dotyczy to tylko artysty? czy pod tym względem wszyscy me jesteśmy artystami? czy nie jest raczej zjawiskiem generalnym, ze robotnik mógłby w swych wolnych godzinach coś dorobić, a nie robi tego, wyżej niż dodatkowy zarobek ceniąc sobie inne wartości? czy nie jest zjawiskiem częstym, że robotnik, mogąc dostać pracę lepiej płatną, nie bierze jej jednak, trzymany przy dotychczasowej innymi wartościami (warunki pracy, higiena, kulturalne środowis­ko, prestiż zakładu, szacunek związany z fachowością, środowisko koleżeńskie etc.)?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.