DLA TEMPA WZROSTU

Dla tempa wzrostu gospodarczego jedną z najbardziej trudnych do przesunięcia granic staje się bariera handlu zagranicz­nego. W dobie rewolucji przemysłowej Anglia miała stałą przewa­gę eksportu nad importem. Dziś kraje dążące do industrializacji nie mogą z reguły pokryć swym eksportem najskromniej nawet po­myślanego importu.Odpowiedzią na barierę handlu zagranicznego są oczy­wiście wysiłki zmierzające do rozwijania produkcji antyimporto­wej, ale produkcja antyimportowa to, wyrażając się inaczej, ten­dencja autarkiczna, ta zaś, jak wiadomo, również daleko nie za­prowadzi.Wszystko to dokonuje się w warunkach ogromnej presji w kierunku .zwiększenia konsumpcji. Działa w tym kierunku nę­dza, często fizjologiczna nędza mas ludowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.