DWA WSKAŹNIKI

Anglia, która w końcu XVII w. przewyższała nas pod tym względem pięciokrotnie, a w prze­dedniu pierwszej wojny światowej siedmiokrotnie — przewyższa nas dziś, prawda że w zmienionych granicach, zaledwie o 60%. Je­śli w piętnastoleciu 1950—1965 produkcja surówki wzrosła czte­rokrotnie, to poprzedni wzrost czterokrotny wymagał aż 80 lat. Sam przyrost produkcji w pięcioleciu 1960—1965 równałby się poziomowi produkcji, do którego na ziemiach dzisiejszej PRL do­szło się,od początku epoki żelaza do 1905 roku.Dwa wskaźniki, które przyjęliśmy tu za symptomatycz­ne, me wystarczają, rzecz jasna, do zobrazowania wahań wielkości dochodu narodowego. Jeśli nawet można by przyjąć, że wahania całej produkcji rzemieślniczo-przemysłowej dokonywały się w tym samym kierunku i z grubsza w tej samej skali, co wahania pro­dukcji surówki żelaza, to dochód rolny, Tnaxima pars dochodu na­rodowego, był przecież wypadkową zilustrowanego tu wskaźnika plonów oraz nie dającego się w- obecnym stanie badań jeszcze usta­lić wskaźnika zmian obszaru uprawnego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.