KRAJE WYSOKOUPRZEMYSŁOWIONE

Stąd kraje wysoko uprzemysłowione są krajami o wysokim poziomie płac realnych, a niskiej stopie procentowej, gdy kraje kolonialne odzna­czają się niskimi płacami realnymi i rabunkową stopą procentową. Stąd w krajach wysoko uprzemysłowionych, mimo fantastycznych zysków wielkiego kapitału, napięcie antagonizmów klasowych jest mniejsze niż w zacofanych. Stąd duża część klasy robotniczej w kra­jach wysoko uprzemysłowionych podatna jest na hasła ograniczenia swej walki do stopniowych korektur w podziale dochodu społecz­nego, podczas gdy dla mas ludowych krajów ekonomicznie zaco­fanych ograniczenie się do tego byłoby dążeniem do sprawiedli­wego podziału nędzy; walka więc z przywilejem społecznym, bę­dąc celem dla siebie, jest przez nie jednocześnie uważana za je­dyną drogę do postępu gospodarczego, do zwiększenia dochodu na­rodowego poprzez wielkie inwestycje.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.