OKRES KAPITALIZMU

Okres kapitalizmu, a zwłaszcza imperializm, do przy­wileju klasowego dodał przywilej narodowy, obok podziału na kla­sy powstał podział na narody eksploatujące i eksploatowane. Wy­daje się, że działało to jak dobra koniunktura w kraju eksploatu­jącym, a zła w eksploatowanym, zwiększając globalną wielkość do­chodu społecznego w pierwszym o zyski z tej eksploatacji, a zmniej­szając go o to samo w drugim. W myśl powyższego w kraju eksplo­atującym powstawała zawrotna dysproporcja w strukturze podzia­łu dochodu społecznego, ale stopa życiowa mas jednak podnosiła się. W narodach zaś eksploatowanych struktura podziału dochodu była in abstracto korzystniejsza (np. brak wielkiej burżuazji), lecz stopa życiowa mas utrzymywała się na poziomie nędzarskim.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.