PODSTAWOWA RÓŻNICA

Podstawowa różnica między marksowską a zachodnią metodologią obliczania dochodu narodo­wego polega, jak wiadomo, na tym, że marksiści uważają za nie­słuszne wliczanie do dochodu narodowego produkcji usług. Odpada w ten sposób ogromna większość tego, co Colin Clark nazywał pro- duction tertiaire. Ponieważ produkcja usług odgrywa rolę coraz większą: 1) w miarę upływu czasu w związku z postępem gospo­darczym, 2) w miarę jak w danym momencie czasu przechodzimy od krajów zacofanych ku bardziej ekonomicznie rozwiniętym — stąd wniosek, że przy zastosowaniu metody marksistowskiej skala różnic w absolutnej wysokości dochodu narodowego w czasie i prze­strzeni będzie w pewnym stopniu mniejsza niż przy zastosowaniu metod zachodnich. Możliwość manipulacyjnej kontroli, stanowiąca wielki walor metody statystycznej, pozwala badaczowi wykorzy­stującemu badania nad historią dochodu narodowego przeliczyć ze­stawiony w nich materiał zgodnie z założeniami metodologicznymi, jakie uznaje za słuszne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.