STOSUNEK DO DYSKUSJI

Autor, ustosunkowując się do dotychczasowej dyskusji, stoi zdecydowanie na stanowisku: 1. istnienia odmiennych systemów ekonomicznych przeciwko tym, którzy np. w gospodarce społeczeństw prymi­tywnych chcą widzieć naszą gospodarkę w stanie niejako „embrio­nalnym”, 2. nieużyteezności twierdzeń i metod badawczych eko­nomii politycznej w odniesieniu do społeczeństw innych niż nale­żące do europejskiego kręgu cywilizacyjnego (nb. autor nigdzie nie precyzuje, czy idzie mu tylko o ekonomię polityczną rozwiniętego świata kapitalistycznego, czy również i o ekonomię polityczną roz­wijaną w ‘świecie socjalistycznym). Wzięcie studium Godeliera za punkt wyjścia jest nam wy­godne przede wszystkim dlatego, że z obiema jego tezami całko­wicie się zgadzamy. Jeśli mimo to mamy zamiar podjąć z nim polemikę, to dla­tego, że, naszym zdaniem, zatrzymał się on w swej refleksji kry­tycznej w pół drogi. W polemice z nim postaramy się jeśli nie pójść dalej, to przynajmniej wskazać drogę, która pozostaje do zrobie­nia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.