W RAMACH KAŻDEJ EPOKI

W ramach każdej z epok dochód narodowy na głowę ludności nie jest nigdy stabilny. W epoce feudalnej liczne i wielkie zmiany tej wielkości powodowane były przede wszystkim klęskami elementarnymi (głody etc.). W epoce kapitalistycznej na czoło wy­sunęły się wahania koniunktury ekonomicznej.Za regułę doświadczalnie sprawdzoną przyjąć można, że gdy wielkość dochodu narodowego na głowę rośnie, wówczas kla­sa panująca stara się zagarnąć dla siebie większą część nadwyżki; gdy wielkość ta pozostaje niezmieniona, wówczas klasa uprzywile­jowana stara się zwiększyć swój udział kosztem klasy upośledzonej; wreszcie gdy wielkość ta maleje, wówczas klasa uprzywilejowana stara się przerzucić większą część ubytku na barki klasy upośle­dzonej.Jeżeli powyższa reguła, upraszczająca jak każde uogófc nienie, jest słuszna, wynikają z niej dwa wnioski: a) im lepszy gos­podarczo okres — tym struktura podziału dochodu społecznego mniej korzystna dla klas upośledzonych i odwrotnie, im okres gos­podarczo mniej korzystny — tym struktura podziału dochodu spo­łecznego dla tych klas korzystniejsza; b) im dany okres lepszy gos­podarczo — tym stopa życiowa nawet klas upośledzonych wyższa i odwrotnie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.