WIELKIE PRZEMIANY

Wielkie przemiany, jakie przeżywamy, stopniowa likwi­dacja systemu kolonialnego na świecie, pozwalają się spodziewać, że niedługo zabiorą głos na temat dziejów swoich krajów historycy narodów dotąd upośledzonych. Już stopniowo obserwujemy to zja­wisko. Dopiero wtedy nauka historyczna stanie się naprawdę świa­tową. Jesteśmy od tego jeszcze daleko. Przykład? Kongres Rzym­ski, który był właściwie kongresem wyłącznie europejskim. Ale przemiany idą szybko. Naukę historyczną, tak ściśle związaną z bie­żącym życiem narodów i ich kulturą, czekają też wielkie prze­miany. Konsekwencją tego, że świat w XX w. stał się „skończo­ny”, jak to nazywa w swych tezach Levy-Strauss, musi być pow­stanie nauki obejmującej swym zasięgiem glob. Nauka taka, z rów­norzędnym udziałem uczonych wszystkich narodów, stanie się no­wą epoką w dziejach wiedzy ludzkości o samej sobie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.