WYJŚĆ Z IMPASU

Aby wyjść z impasu, rzemieślnicy statystyki poszukują empirycznych rozstrzygnięć opartych na zdrowym rozsądku. Nie­którzy traktują wspomniane metody empiryczne jako zło koniecz­ne; inni, przeciwnie, widzą w nich kamień filozoficzny metodologii, głosząc brak zaufania wobec wszystkich starań o pogłębienie po­dejścia teoretycznego i abstrakcyjnego. Czy nie byłoby słuszne od­wrócenie problemu i wypracowanie technik różnorodnych, nada­jących się do zastosowania przy badaniu różnych modeli społeczeń­stwa, zamiast poszukiwania teoretycznej porównywalności w dro­dze ujednolicenia narzędzi badawczych?  Pytanie to, z pozoru czysto techniczne, pozostaje jednak w ścisłym związku z humani­stycznym pojmowaniem przemian społecznych — zarówno w war­stwie teoretycznej, jak praktycznej, zarówno w podejściu do bada­nia przemian, jak w oddziaływaniu w kierunku zmiany.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.