ZACOFANIE GSPODARCZE

Zacofa­nie gospodarcze „Polski B” w ogóle, a kresów wschodnich, w szcze­gólności, w okresie międzywojennym tylko się pogłębiło.W ten sposób, jak widzimy, gospodarka polska osiągnęła pierwszy pułap swych możliwości, pułap feudalny, na przełomie XVI i XVII wieku, drugi zaś, kapitalistyczny, na przełomie XIX i XX wieku.I wreszcie: dwudziestolecie Polski Ludowej. Znikomy od­cinek czasu, który mógłby być niedostrzegalny na naszych, obej­mujących tysiąclecie wykresach. Tysiąclecie takich odcinków zna 50, pamięć naszego pokolenia obejmuje dwa: nasze i międzywojen­ne, starsi spośród nas sięgają jeszcze do trzeciego, dwudziestolecia rewolucji 1905 r. i pierwszej wojny światowej. A przecież i w tak długiej skali ostatnie dwudziestolecie zaznacza się, jak widzieliśmy na wykresach, gwałtownymi, rewolucyjnymi skokami, przełama­niem dotychczasowych pułapów, zmniejszeniem się, po raz pierw­szy od XVI w., odstępu dzielącego Polskę od krajów przodujących, odstępu, który przez 300 lat wciąż się zwiększał.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.